".$myrow["tytul"].""; echo "".$myrow["data"].""; echo "

".$myrow["tresc"]."

"; echo "

» powrót

"; } else { echo "

Niecodziennik

"; $query = "SELECT * FROM niecodziennik WHERE status=1 ORDER BY data DESC"; $ile = mysql_num_rows(mysql_query($query)); $nastronie = 6; $napasku = 6; $ilestron = intval ( $ile / $nastronie ) + 1; $limit_od = ( $_GET["a"] ) * $nastronie ; $query .= " LIMIT ".$limit_od." , ".$nastronie." "; $result = mysql_query($query); while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) { echo "".$myrow["data"].""; echo "

".$myrow["tytul"]."

"; //echo "poniedziałek, 16 kwietnia 2007"; echo "

".$myrow["zajawka"]."

"; } pasek($ile,$nastronie,$napasku,"niecodziennik.html",$_GET["a"]); } dol(); ?>